• روتاری جوینت
    روتاری جوینت

روتاری جوینت چیست:

روتاری جوینت یک مفصل گردان هست که میتواند مایعات یا گاز را از محیط ثابت به گردان انتقال دهد. شرکت Rototech در سال 2001 در کشور ترکیه تاسیس ودر طول دودهه اخیر توانسته به یک شرکت مشهور در سرار جهان در زمینه طراحی و ساخت انواع روتاری جوینت و سوایول جوینت تبدیل شود. به طور خیلی مختصر می توان گفت.  در قسمتهایی از دستگاه که در حال چرخش میباشد انتقال سیال توسط این وسیله انجام میگردد.

 

  •