روتاری جوینت

روتاری جوینت 9000ST1

روتاری جوینت بخار سری 9000ST1 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها در صنایع مختلف میباشد. سیال: بخار ماکزیمم سرعت : 400 rpm ماکزیمم دما : 180 °C ماکزیمم فشار : 17 bar نوع اتصال :   BSPT , FL , SSR  سایز : 4″ – 21/2″  یکطرفه Single Flow دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 4000T2

روتاری جوینت بخار سری 4000T2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها در صنایع مختلف میباشد. سیال: بخار ماکزیمم سرعت : 400 rpm ماکزیمم دما : 180 °C ماکزیمم فشار : 17 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , SSR  سایز : 2″ – 1/2″  دوطرف Dual Flow دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 9000HOT1

روتاری جوینت روغن داغ سری 9000HOT1 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها در صنایع مختلف میباشد. سیال: روغن داغ ماکزیمم سرعت : 400 rpm ماکزیمم دما : 280 °C ماکزیمم فشار : 7 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , NPT , Metric  سایز : 4″ – 21/2″  یکطرفه Single Flow دانلود …

روتاری جوینت 9000HOT1 Read More »

روتاری جوینت 4000HOT2

روتاری جوینت روغن داغ سری 4000HOT2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها در صنایع مختلف میباشد. سیال: روغن داغ ماکزیمم سرعت : 400 rpm ماکزیمم دما : 280 °C ماکزیمم فشار : 7 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , NPT , Metric  سایز : 21/2″ – 2″  دوطرف Dual Flow دانلود …

روتاری جوینت 4000HOT2 Read More »

روتاری جوینت 3000HOT2

روتاری جوینت روغن داغ سری 3000HOT2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت هایی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: روغن داغ ماکزیمم سرعت : 3500-750 rpm ماکزیمم دما : 160 °C ماکزیمم فشار : 6.5 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , SSR سایز : 2″ – 1/4″  دوطرف …

روتاری جوینت 3000HOT2 Read More »

روتاری جوینت 8000T1

روتاری جوینت سری 8000 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 15000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 60 bar نوع اتصال : Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 3000PAST2

روتاری جوینت استیل سری 3000PAST2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 3500-750 rpm ماکزیمم دما : 90 °C ماکزیمم فشار : 50 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , SSR سایز : 2″ – 1/4″  دانلود …

روتاری جوینت 3000PAST2 Read More »

روتاری جوینت 3000AT2

روتاری جوینت سری 3000AT2 در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 3500-750 rpm ماکزیمم دما : 90 °C ماکزیمم فشار : 20 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , SSR سایز : 2″ – DN50  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 3000T2

روتاری جوینت سری 3000T2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 3500-750 rpm ماکزیمم دما : 90 °C ماکزیمم فشار : 50 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , SSR سایز : 2″ – 1/4″  دانلود کاتالوگ …

روتاری جوینت 3000T2 Read More »

روتاری جوینت 1000DT2

روتاری جوینت سری 1000DT2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها در صنایع فولاد میباشد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 100 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 10 bar نوع اتصال : BSPP, BSP , NPT  سایز : 1″ – 1/2″  دوطرف Dual Flow دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

اسکرول به بالا