آب و مصارف عمومی

روتاری جوینت 8000T1

روتاری جوینت سری 8000 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 15000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 60 bar نوع اتصال : Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 3000PAST2

روتاری جوینت استیل سری 3000PAST2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 3500-750 rpm ماکزیمم دما : 90 °C ماکزیمم فشار : 50 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , SSR سایز : 2″ – 1/4″  دانلود …

روتاری جوینت 3000PAST2 Read More »

روتاری جوینت 3000AT2

روتاری جوینت سری 3000AT2 در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 3500-750 rpm ماکزیمم دما : 90 °C ماکزیمم فشار : 20 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , SSR سایز : 2″ – DN50  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 3000T2

روتاری جوینت سری 3000T2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 3500-750 rpm ماکزیمم دما : 90 °C ماکزیمم فشار : 50 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , SSR سایز : 2″ – 1/4″  دانلود کاتالوگ …

روتاری جوینت 3000T2 Read More »

روتاری جوینت 1000DT2

روتاری جوینت سری 1000DT2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها در صنایع فولاد میباشد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 100 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 10 bar نوع اتصال : BSPP, BSP , NPT  سایز : 1″ – 1/2″  دوطرف Dual Flow دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 1000CT2

روتاری جوینت سری 1000CT2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها در صنایع فولاد میباشد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 100 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 10 bar نوع اتصال : BSPP, BSP , NPT  سایز : 1″ – 3/4″ – 1/2″  دوطرف Dual Flow دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 1000BT2

روتاری جوینت سری 1000BT2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها در صنایع فولاد میباشد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 100 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 10 bar نوع اتصال : BSPP, BSP , NPT  سایز : 1″ – 1/2″  دوطرف Dual Flow دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 1000AT2

روتاری جوینت سری 1000AT2 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها در صنایع فولاد میباشد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 100 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 10 bar نوع اتصال : BSPP, BSP , NPT  سایز : 1″ – 1/2″  دوطرف Dual Flow دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 400T1

روتاری جوینت سری 400T1 یکی از پرکاربردترین روتاری جوینت ها که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ماکزیمم سرعت : 100 rpm ماکزیمم دما : 100 °C ماکزیمم فشار : 10 bar نوع اتصال : BSPP , BSPT , FL , SSR , Metric سایز : 1″ – 3/4″  …

روتاری جوینت 400T1 Read More »

اسکرول به بالا